Azaleko irudia

Ameriketara joandako emigrantearen irudia Euskal Herriko prentsan (1876-1936)

Urko Apaolaza

Laburpena


Artikulu honek Euskal Herriko prentsak 1876tik 1936ra emigrazioaren aurrean izan zuen jokabidea aztertu nahi du. Horretarako, garai hartako 34 egunkaritako 931 berri arakatu dira. Prentsak emigrantearen degradatze prozesu bat deskribatzen du Amerikarako joan-etorrian, baina aldi berean, hainbat kontraesan azaleratzen ditu. Nabarmenena da, egunkarietan marraztutako emigrantearen irudi negatiboa ez datorrela bat emigrazioak urte horietan izan zuen gorakadarekin.


Testu osoa:

PDF

Refbackak

  • Une honetan ez dago refbackik.